วิธีการสร้างโปรโมชัน Grab

วิธีการสร้างโปรโมชัน Grab สำหรับร้านค้า บนแอปฯ grabmerchant

วิธีการสร้างโปรโมชัน Grab สำหรับร้านค้า บนแอปฯ grabmerchant

วิธีการสร้างโปรโมชันและวิธีการตั้งค่า 4 รูปแบบโปรโมชั่นของ Grab

1. ลดราคาสินค้าแบบเปอร์เซ็นต์

วิธีการสร้างโปรโมชัน Grab

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดระดับส่วนลด ( เลือก 1 ตัวเลือก )

 • คำสั่งซื้อ
 • ราคาแยกย่อย
 • หมวดหมู่

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดมูลค่าส่วนลด

 1. กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการลดราคา
 2. กำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ สำหรับการเลือกกลุ่มส่วนลด ’คำสั่งซื้อ’
  *หากเลือกกลุ่มราคาแยกย่อยหรือหมวดหมู่ จะไม่สามารถกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำได้

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเงื่อนไข

 1. กำหนดช่วงเวลาโปรโมชัน
 2. กำหนดการได้รับสิทธิ์ของลูกค้า
 3. กำหนดจำนวนการใช้สิทธิ์ (ไม่บังคับ)

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยัน


2. ลดราคาสินค้าแบบเจาะจงราคา

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดระดับส่วนลด ( เลือก 1 ตัวเลือก )

 • คำสั่งซื้อ
 • ราคาแยกย่อย
 • หมวดหมู่

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดมูลค่าส่วนลด

 1. กำหนดมูลค่าที่ต้องการลดราคา
 2. กำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ สำหรับการเลือกกลุ่มส่วนลด ’คำสั่งซื้อ’
  *หากเลือกกลุ่มราคาแยกย่อยหรือหมวดหมู่ จะไม่สามารถกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำได้

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเงื่อนไข

 1. กำหนดช่วงเวลาโปรโมชัน
 2. กำหนดการได้รับสิทธิ์ของลูกค้า
 3. กำหนดจำนวนการใช้สิทธิ์ (ไม่บังคับ)

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยัน


3. ส่วนลดค่าจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดระดับส่วนลด

 • ส่วนลดสูงสุด
 • กำหนดขั้นต่ำการสั้งซื้อ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเงื่อนไข

 • กำหนดช่วงเวลาโปรโมชัน
 • กำหนดการได้รับสิทธิ์ของลูกค้า
 • กำหนดจำนวนการใช้สิทธิ์ (ไม่บังคับ)

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยัน


4. เมนูแถมฟรี

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดระดับส่วนลด

 • เลือกเมนูแถมฟรี

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขั้นต่ำคำสั่งซื้อ

 • กำหนดคำสั่งซื้อขั้นต่ำ

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเงื่อนไข

 • กำหนดช่วงเวลาโปรโมชัน
 • กำหนดการได้รับสิทธิ์ของลูกค้า
 • กำหนดจำนวนการใช้สิทธิ์ (ไม่บังคับ)

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยัน


ที่มา : GrabMerchant

Similar Posts